KULJETTAJAN TOISEN VAIHEEN KOULUTUS

Kuljettajaopetuksen toinen vaihe tulee suorittaa aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua ja viimeistään 2 vuoden kuluessa lyhytaikaisen ajokortin saamisesta eli ennen lyhytaikaisen ajokortin voimassa olon päättymistä. Koulutukseen kannattaa osallistua mahdollisimman aikaisin.

Toisen vaiheen koulutuksen on tarkoitus antaa sinulle vinkkejä ja ideoita oman ajotaitosi kehittämiseen.

Henkilökohtaisella arviointijaksolla paneudutaan erityisesti sosiaalisiin taitoihin ja taloudelliseen ajamiseen, jolloin voit testata mittarin avulla, onko opettajan antamin ohjein mahdollista päästä entistä parempiin tuloksiin.

Rataharjoitteluun voit, ja kannattaakin, osallistua omalla autolla, jos sellainen on käytössäsi. Radalla harjoitellaan monipuolisempia tehtäviä kuin ensimmäisessä vaiheessa, kun voidaan jo hyödyntää jokaisen omia kokemuksia liikenteestä.

Kolmas osio muodostuu luokkaosuudesta, josta monilla paikkakunnilla osa toteutetaan Turvallisuustalossa.