HENKILÖAUTOKOULUTUUS

B

Opetus tapahtuu turvallisilla ja nykyaikaisilla henkilöautoilla. Laatuautokoulujen opettajat käyvät säännöllisesti jatkokoulutuksessa ja näin voit olla varma, että opettajasi tiedot ovat (viimeistä piirtoa myöten) ajan tasalla. Luokkaopetuksessa hyödynnetään uusinta tekniikkaa sekä aktiivisia opetusmenetelmiä kuten ryhmätöitä. Kouluautoissa on taloudellisuusmittarit, joiden avulla seurataan polttoaineen kulutusta ja sitä kautta ympäristöystävällisyyttä.

B-luokan ajokortti

Ikäraja 18 vuotta

Ne henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa.

Tutkintoon pääsyn edellytyksenä olevat vähimmäisopetusmäärät (I-vaihe):
- Teoriaopetus 20 tuntia
- Ajo-opetus 15 tuntia tai 16 tuntia (riippuen sisältääkö pimeällä ajamisen opetuksen)

Lyhytaikainen ajokortti on voimassa 2 vuotta