SINUSTAKIN TÄHTIKUSKI

Laatuautokoulussa apunasi ovat pätevät opettajat ja korkeatasoinen opetus. Opettajien ammattitaitoa kehitetään jatkuvasti. He ovat motivoituneita ja hoitavat tehtävänsä laadukkaasti ja ympäristön kannalta vastuullisesti.

Opiskelu on yksilöllistä. Jokainen asiakas täyttää aloituskyselyn, jonka pohjalta räätälöidään kullekin sopiva opiskelutapa ja –aikataulu. Lisäksi laatuautokoulussa jokaiselta asiakkaalta pyydetään kirjallinen palaute, jonka avulla selvitetään miten hän on autokouluopetuksen ja -palvelut kokenut. Näin löydetään arvokkaita kehittämiskohteita, jotta seuraavat asiakkaat voisivat olla vieläkin tyytyväisempiä.

Reilut pelisäännöt takaavat laadun. Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään ennen koulutuksen aloittamista kirjallinen sopimus ja käydään yhdessä tarkasti läpi. Sopimus takaa molemmille osapuolille, että se pidetään mikä on yhdessä sovittu. Laatukoulutuksen takaa autokouluille on kehitetty ISO 9001 –laatujärjestelmä. Se on toiminut jo vuodesta 1997. Järjestelmän on sertifioinut SFS-Inspecta Sertifiointi Oy.

Laatuautokouluja on yhteensä 70 ympäri Suomea.